Навчальний процес та дистанційне навчання

Лист МОН про завершення навчання у ПТНЗ

ЗАВАНТАЖИТИ ОРИГІНАЛМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИпр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 Е - гпаіі: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185


Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій


Керівникам навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти


Керівникам закладів професійної (професійно- технічної) освіти
Щодо організованого завершення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти у період карантину


Шановні колеги!

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка склалася в Україні, та з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 просимо неухильно виконувати положення постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 No211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 р. No 255), наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 No 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОУШ-19» у питаннях завершення навчання здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у період карантину до 24 квітня 2020 року та при плануванні заходів для організованого завершення навчального року врахувати наступне.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ N*1/9-200 від 08.04.2020
8519853624


Відповідно до статті 27 Закону України «Про професійну (професійно- технічну) освіту», навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти, а саме навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів, тривалість кожного з яких не перевищує 36 академічних годин.


Згідно зі статтею 15 Закону України «Про професійну (професійно- технічну) освіту» випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо- кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії).


Закладам, у яких відповідно до робочих навчальних планів, заплановано випуск здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти під час запровадженого карантину, рекомендуємо організувати проведення державної кваліфікаційної атестації у дистанційній формі та завершити освітній процес у таких навчальних груп вчасно, у визначені освітніми програмами терміни.


У разі, якщо виробничу практику здобувачів професійної (професійно- технічної) освіти неможливо організувати у дистанційному форматі, а термін навчання завершується, пропонуємо здійснити оцінювання результатів виробничої практики із врахуванням результатів виробничого навчання та проміжним оцінюванням роботодавцями рівня кваліфікації випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Висновки державної кваліфікаційної комісії затверджуються відповідним протоколом, що є підставою для видачі документів державного зразка.
З повагою
Заступник Міністра Петро КОРЖЕВСЬКИЙ
Єпіфанова 287-82-06